Przyłącze domowe

Tu otrzymają Państwo informacje dotyczące podłączenia do sieci niskiego napięcia.

Wskazówki dotyczące wniosku o przyłącze

Zalecamy zasięgnięcie porady instalatora wybranego z listy instalatorów już na etapie składania wniosku o wykonanie przyłącza lub wprowadzenia zmian w istniejącym przyłączu. Dzięki temu można uniknąć opóźnień w pracach budowlanych i zapewnić techniczną możliwość wykonania zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia do sieci niskiego napięcia (TAB NS Nord).

Prosimy przestrzegać informacji podanych w niżej wymienionych dokumentach:

Kontakt

 • konsultanci przyłączeniowe

  030-49202-4920

  Formularz kontaktowy jest dostępny tylko w języku niemieckim lub angielskim.

  Pytania można zadawać w języku angielskim i niemieckim. Odpowiedzi udzielamy w języku angielskim i niemieckim.

Wszystkie dokumenty są do pobrania w niemieckiej wersji językowej.

Informacje dotyczące Państwa przyłącza domowego:

Nowe przyłącze domowe

Informacje dotyczące przebiegu i warunków wykonania nowego przyłącza domowego podano w instrukcji „Przyłącze elektryczne — instrukcja dla inwestorów i architektów” (PDF 8 MB). 

Wymagane dokumenty:

 • Formularz „Wniosek o wykonanie przyłącza do sieci” (PDF 554 kB)
 • Szczegółowy wykaz usług (w zależności od inwestycji budowlanej, np. liczba mieszkań, rodzaj przygotowania ciepłej wody, liczba jednostek komercyjnych, rodzaj działalności, zapotrzebowanie na usługi wymagane przez technologie zastosowane w budynku).
 • Adres placu budowy i adres inwestora, a jeżeli są one różne: adres, na który ma być wysłana oferta kosztowa
 • Plan rozmieszczenia z wymiarami lub plan piwnicy z wprowadzonym żądanym położeniem montowanego przyłącza domowego.

 

Prosimy przestrzegać także wskazówek dotyczących składania wniosku o wykonanie przyłącza i dalszej procedury.

Zmiana miejsca

W przypadku zmiany lokalizacji istniejącego przyłącza domowego potrzebne są nam następujące dokumenty:

 • Formularz „Wniosek o wykonanie przyłącza do sieci” (PDF 554 kB)
  Adres placu budowy i adres inwestora, a jeżeli są one różne: adres, na który ma być wysłana oferta kosztowa
  Plan rozmieszczenia z wymiarami lub plan piwnicy z wprowadzonym żądanym przyszłym położeniem przyłącza domowego.

 

Prosimy przestrzegać także wskazówek dotyczących składania wniosku o wykonanie przyłącza i dalszej procedury.

Zwiększenie wydajności

Jeśli potrzebne jest zwiększenie wydajności istniejącego przyłącza domowego potrzebne są nam następujące dokumenty:

 • Formularz „Wniosek o wykonanie przyłącza do sieci” (PDF 554 kB)
 • Szczegółowy wykaz usług (w zależności od inwestycji budowlanej, np. liczba mieszkań, rodzaj przygotowania ciepłej wody, liczba jednostek komercyjnych, rodzaj działalności, zapotrzebowanie na usługi wymagane przez technologie zastosowane w budynku).
 • Adres placu budowy i adres inwestora, a jeżeli są one różne: adres, na który ma być wysłana oferta kosztowa
 • Plan rozmieszczenia z wymiarami lub plan piwnicy z podanym położeniem przyłącza domowego.

 

Prosimy przestrzegać także wskazówek dotyczących składania wniosku o wykonanie przyłącza i dalszej procedury.

Demontaż

W przypadku demontażu istniejącego przyłącza domowego potrzebne są nam następujące dokumenty:

 • Formularz „Wniosek o wykonanie przyłącza do sieci” (PDF 554 kB)
 • Adres placu budowy i adres inwestora, a jeżeli są one różne: adres, na który ma być wysłana oferta kosztowa
 • Plan rozmieszczenia z wymiarami lub plan piwnicy z wprowadzonym położeniem demontowanego przyłącza domowego.

 

Prosimy przestrzegać także wskazówek dotyczących składania wniosku o wykonanie przyłącza i dalszej procedury.

Uprawnieni do wykonania prac elektroinstalacyjnych

Podczas wyboru elektroinstalatora należy się upewnić, że jest on na liście instalatorów.

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki instalatorów w celu wybrania jednego z zakładów elektrycznych wpisanych na listę spółki Stromnetz Berlin GmbH.

Informacje dotyczące dalszej procedury

Prosimy o przesłanie nam — ew. za pośrednictwem instalatora — wypełnionych dokumentów na adres: kundenanschluesse@stromnetz-berlin.de.

Po złożeniu wniosku otrzymają Państwo ofertę kosztową wraz z pozostałymi dokumentami. Poprzez złożenie podpisu na ofercie i ew. umowie o podłączenie do sieci wiążąco zlecają Państwo realizację usługi.