Jeżeli zabraknie prądu…

Centrum 24-godzinnego monitorowania usterek elektrycznych jest główną placówką zajmującą się przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących usterek dostawy energii i ich usuwania (np. w przypadku przerwy w dostawie prądu) i uszkodzeń powstałych w naszych instalacjach sieciowych.

Centrum monitorowania usterek centralnie koordynuje wszystkie działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie dostaw energii. Usługa ta jest dostępna 365 dni w roku, 24 h na dobę.

Zakłócenia prądu w sieci średniego napięcia

Nie mają Państwo prądu, a na liście obecnych usterek nie ma informacji, że wystąpiły w Państwa miejscu zamieszkania?

Berlińska sieć zasilająca liczy ponad 36000 km kabli. Około 98% jest ułożona pod ziemią, co zapewnia najlepszą ochronę przed uszkodzeniami zewnętrznymi i działaniem warunków atmosferycznych..

Jeżeli mimo to wystąpiła przerwa w dostawie prądu lub usterka zasilania, prosimy zatelefonować pod niżej podany numer i zgłosić nam tę sytuację!

Nasza procedura diagnostyczna wskaże, co jest przyczyną usterki i co należy zrobić:

Kontakt

  • 24-godzinne monitorowanie usterek

    0800 2-11 25 25

Serwis instalatorski dla naszych klientów korzystających z sieci niskiego napięcia — pogotowie alarmowe 24/7

W celu niezwłocznego usunięcia usterek i sytuacji zagrożenia powstałych w Państwa instalacji elektrycznej, do Państwa dyspozycji, jako użytkownika sieci niskiego napięcia, jest serwis instalatorski Elektro-Innung Berlin.

Na Państwa życzenie zapewniamy płatną pomoc świadczoną przez pracowników firmy elektroinstalacyjnej — przez całą dobę.

W przypadku wezwania ich w charakterze „pierwszej pomocy”, firma elektroinstalacyjna wystawi fakturę na zryczałtowaną opłatę w wysokości 205,00 EUR (brutto) z doliczeniem kosztów koniecznych materiałów. Opłata ta obejmuje koszty przyjazdu i odjazdu oraz czas pracy wynoszący maksymalnie godzinę.
Za każde dodatkowe pół godziny firma elektroinstalacyjna pobiera 45,00 EUR (z VAT).

Jeżeli w trakcie prac okaże się, że przyczyna usterki nie jest zlokalizowana w Państwa instalacji elektrycznej, ale w części naszej instalacji sieci rozdzielczej, usunięcie usterki przez serwis instalatorski będzie oczywiście bezpłatne. Do instalacji sieci rozdzielczej należą licznik (bez tablicy licznikowej i rozdzielnicy prądu) oraz przyłącze domowe.

Przypadek szczególny: zadziałanie bezpiecznika przyłącza domowego

W sytuacji, gdy zadziałał bezpiecznik przyłącza domowego w domowej skrzynce rozdzielczej, przyczyną takiego stanu rzeczy jest usterka lub przeciążenie instalacji klienta. Ten rodzaj usterki traktujemy jak usterkę w instalacji klienta. Koszty pracy naszych pracowników lub pracowników naszego pogotowia alarmowego ponosi klient.