O nas

Jako właściciel sieci elektrycznej dbamy o bezpieczne i niezawodne zaopatrywanie stolicy w energię elektryczną. Jesteśmy odpowiedzialni za podłączanie do sieci odbiorców energii elektrycznej oraz jej producentów na terenie aglomeracji berlińskiej.

Krótko mówiąc: nasi pracownicy tworzą i obsługują sieć elektryczną, konserwują ją, utrzymują w dobrym stanie technicznym i opiekują się wszystkimi klientami i partnerami handlowymi korzystającymi z sieci elektrycznej.

Nasze zadania

Do berlińskiej rozdzielczej sieci elektrycznej należy ponad 35000 kilometrów przewodów elektrycznych wysokiego (110 kV), średniego (10 kV) i niskiego napięcia (400 V lub inaczej 0,4 kV).

W około 80 podstacjach transformatorowych następuje przekształcenie prądu wysokonapięciowego w średnionapięciowy, a potem za pośrednictwem 11000 stacji klienckich przesłanie go do sieci elektrycznej niskonapięciowej lub domów mieszkalnych i zakładów przemysłowych.

Klienci podłączeni do sieci otrzymują, zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem, przyłącze elektryczne o napięciu 110, 10 lub 0,4 kV, za pośrednictwem którego mogą pobierać potrzebną energię lub zasilać nią sieć. Wielki przemysł korzysta z napięcia 110 kV, a gospodarstwa domowe — 0,4 kV.

Wszystkim użytkownikom naszej sieci gwarantujemy najwyższą niezawodność dostaw. Ponieważ sieć rozdzielcza w dużej części składa się z kabli podziemnych, są one bardzo dobrze zabezpieczone przed zewnętrznymi uszkodzeniami lub działaniem warunków atmosferycznych. Jeżeli mimo to wystąpią usterki, dział monitorowania usterek jest centralną placówką przyjmującą zgłoszenia o usterkach. Tam centralnie koordynuje się wszystkie działania służące usuwaniu usterek, aby zagwarantować możliwie jak najszybsze przywrócenie dostaw energii.

Nasz cel: zadowolenie klientów

Spółka Stromnetz Berlin GmbH od początku liberalizacji rynku energetycznego w roku 1998 uczestniczy w kształtowaniu i promowaniu konkurencyjności w dziedzinie dystrybucji prądu elektrycznego. Szczególnie aktywnie współuczestniczyliśmy w kształtowaniu wykorzystania sieci, aby położyć rynkowo-ekonomiczne podwaliny pod konkurencyjność na rynku energii elektrycznej.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o gospodarce energetycznej dnia 13.07.2005 r. jeszcze bardziej skonkretyzowano warunki ramowe, aby zapewnić możliwie największą przejrzystość usług świadczonych przez operatorów sieci. Takie wymogi sobie stawiamy. Ekonomiczna obsługa przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości dostaw jest i pozostaje naszym głównym wyzwaniem jako operatora sieci.

Współpraca na rzecz powstania Smart City Berlin

Berlin znajduje się na drodze do stania się jedną z przodujących metropolii typu Smart-City. Ten proces transformacji już rozpoczął się we wszystkich dziedzinach miejskiego życia. Będzie się stopniowo rozszerzał i przyspieszał.

Spółka Stromnetz Berlin wspiera land i jego mieszkańców w różnorodny sposób na tej drodze, aby miasto osiągnęło ambitne cele, takie jak Berlin neutralny dla klimatu lub podwyższanie jakości życia wszystkich obywateli zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Miasto typu Smart City potrzebuje otwartości, udziału w kosztach i dobrej komunikacji. Techniczny fundament tworzą inteligentne infrastruktury, szczególnie Smart Grid (inteligentna sieć elektryczna) — jako połączony w sieć system operacyjny stanie się ona kręgosłupem i katalizatorem transformacji energetycznej.

W centrum transformacji energetycznej

Jako część konsorcjum WindNODE, promowanego przez Federalne Ministerstwo Gospodarki projektu digitalizacji gospodarki energetycznej, razem z ponad 60 partnerami technologicznymi i przemysłowymi z północno-wschodnich Niemiec chcemy kontynuować transformację energetyczną w tym regionie, korzystając z jednego z największych na świecie udziałów energii odnawialnej. Chcemy pokazać, jak z wielu działań stabilizujących system i nowego, skomputeryzowanego systemu sterowania, można bezpiecznie przesyłać energię odnawialną do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, także wtedy, gdy stanowią blisko 100% zużywanego prądu elektrycznego. W tym systemie, zlokalizowanym w północno-wschodnich Niemczech, Berlin, jako jeden wielki sterownik mocy, odgrywa rolę kluczową.