Odczyt licznika prądu

Przynajmniej raz w roku odczytujemy stan każdego licznika prądu w Berlinie, o ile użytkownik przyłącza nie zlecił tego innemu usługodawcy.

W większości przypadków próbujemy odczytywać stan licznika osobiście na miejscu. Jeżeli nie jest to możliwe, albo nieprzewidziane, np. w przypadku licznika na działce, wysyłamy klientowi żądanie, aby sam odczytał wartość z licznika.

Nasz portal internetowy jest dostępny w języku niemieckim i angielskim.

Samodzielny odczyt licznika

W podanym terminie odczytu mogą nam Państwo sami podać stan licznika:

 1. Telefonicznie na numer podany w zapowiedzi odczytu
  Prosimy przygotować numer licznika, jego stan, kod pocztowy oraz datę odczytu.
 2. Online za pośrednictwem naszej strony internetowej
  www.stromnetz.berlin/zaehlerstand
  Prosimy przygotować numer licznika, jego stan, kod pocztowy oraz datę odczytu.
 3. Używając karty samodzielnego odczytu
  Prześlemy ją Państwu automatycznie, jeżeli nie będzie możliwy osobisty odczyt stanu licznika na miejscu. Na karcie samodzielnego odczytu wystarczy wpisać stan licznika i datę odczytu. Kartę mogą nam Państwo odesłać bezpłatnie.
  Aby także Państwo mogli zanotować i przechowywać stan licznika, użytkownik ma do dyspozycji szary obszar formularza.
  Prosimy o przesłanie nam stanu licznika w ciągu tygodnia od daty otrzymania pisma.

Gdzie znajdę licznik prądu?

Licznik prądu może być zainstalowany w różnych miejscach

1. Mieszkanie / dom / pomieszczenia komercyjne
Licznik jest zainstalowany w mieszkaniu, w domu lub w pomieszczeniach komercyjnych w szafie licznikowej lub na tablicy licznikowej razem z bezpiecznikami.

2. W klatce schodowej
Licznik jest zainstalowany w szafce licznikowej z szybką bezpośrednio w klatce schodowej obok Państwa mieszkania.

3. Pomieszczenie centralne (piwnica)
Licznik zliczający energię pobieraną w mieszkaniu lub pomieszczeniach komercyjnych jest zainstalowany wraz z innymi licznikami w pomieszczeniu centralnym. Miejsce zainstalowania licznika zwykle jest oznakowane informacjami określającymi lokalizację Państwa mieszkania.

Gdzie znajdę numer licznika?

W przypadku liczników elektromechanicznych numer licznika podano w okienku urządzenia.

W przypadku liczników elektronicznych numer licznika podano na obudowie, na tabliczce licznika. Numer licznika w większości modeli ma też numer właściciela (informacja „Własność…”) i jego elementem jest też kod kreskowy.

Gdzie odczytam stan licznika?

Stan licznika można odczytać bezpośrednio w liczniku.

W przypadku licznika elektromechanicznego za szybką umieszczono zliczający mechanizm krążkowy. Dla odczytu stanu licznika istotne są tylko miejsca przed przecinkiem. W przypadku liczników taryfowych należy odczytać wartość na obu mechanizmach zliczających.

W przypadku licznika elektronicznego mogą Państwo odczytać stan licznika w pierwszym wierszu wyświetlacza. Stan licznika odczytuje się zawsze z przynależnym identyfikatorem OBIS, a za nim widnieje symbol „kWh”. Jeżeli licznik wyposażono w tryb dwutaryfowy lub dodatkowo mierzy wartość energii wprowadzonej do sieci (np. w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej), istotne stany licznika są wyświetlane naprzemiennie.

Czym jest identyfikator OBIS?

OBIS to skrót od angielskiego określenia Object Identification System (system identyfikacji obiektu). Identyfikator OBIS służy do jednoznacznej identyfikacji wartości pomiarowych (np. ilości energii, stanu licznika) oraz innych danych, używanych do elektronicznej wymiany danych pomiędzy operatorem sieci i dostawcami prądu.

W większości przypadków, najważniejsze są następujące identyfikatory OBIS:

1.8.0
Stan licznika lub zmierzona praca w kWh bez przełączania taryf poboru energii

1.8.1
Stan licznika lub zmierzona praca w kWh w przypadku przełączania taryf poboru energii (na taryfę wyższą)

1.8.2
Stan licznika lub zmierzona praca w kWh w przypadku przełączania taryf poboru energii (na taryfę niższą)

2.8.0
Stan licznika lub zmierzona praca w kWh bez przełączania taryf poboru energii dla dostaw energii (zasilania sieci energią)

Odczyt przez spółkę Stromnetz Berlin

Jesteśmy właścicielem rozdzielczej sieci elektrycznej oraz liczników energii. Zgodnie z ustawą o gospodarce energetycznej jesteśmy odpowiedzialni za liczniki i ich odczyt, niezależnie od tego, z jakim dostawcą energii zawarli Państwo umowę na dostawę energii. Częścią umowy o dostawę prądu jest korzystanie z naszej sieci i liczników.

Pomiędzy Państwa dostawcą energii i nami również istnieje stosunek umowny, w którym m.in. uregulowano warunki korzystania z naszej sieci rozdzielczej w celu zaopatrywania naszych klientów w jasno określonych miejscach poboru. W celu obliczenie wykorzystania sieci konieczny jest odczyt liczników u danych klientów. Wolno nam określić punkt czasowy odczytu, w celu zapewnienia ekonomicznie optymalnej obsługi sieci. Na tej podstawie jesteśmy odpowiedzialni za udostępnienie stanów liczników określonym dostawcom energii w miejscach poboru.

W przypadku odczytu na miejscu częściowo korzystamy z innych usługodawców.

Zapowiedź odczytu

O terminach odczytu licznika prądu informujemy zawieszkami na klamkach drzwi domowych lub wrzucając powiadomienie do skrzynki pocztowej.

Zapowiedź pojawi się co najmniej na tydzień przed faktycznym terminem odczytu licznika.

Odczyt na miejscu

W zapowiedzianym terminie przyjdzie do Państwa nasz kontroler. Jeżeli licznik zainstalowano w Państwa mieszkaniu lub domu i kontroler nie ma do niego bezpośredniego dostępu, zgłosi się on do Państwa.

W napiętej sytuacji z powodu rozprzestrzeniania się Sars-CoV-2 („Wirus Corona”) nasi usługodawcy będą teraz czytać tylko otwarte liczniki, które są zainstalowane w piwnicy, pokoju licznika lub klatce schodowej. nie są czytane. Zgłoś swój odczyt licznika online na stronie www.stromnetz.berlin/zaehlerstand.

Jeżeli licznik jest dostępny dla kontrolera, ponieważ zainstalowano go w pomieszczeniu centralnym lub na klatce schodowej, kontroler odczyta stan licznika samodzielnie.

W takim przypadku Państwa obecność w czasie odczytu nie jest konieczna.

Przekazanie stanu licznika dostawcom energii

Jeżeli przekazali Państwo stan licznika do swoim dostawcom energii po naszej zapowiedzi odczytu, możliwe jest, że pomimo tego prześlemy Państwu kartę samodzielnego odczytu. Sytuacja taka wystąpi wtedy, gdy Państwa dostawca energii nie przekaże nam stanu licznika lub zrobi to już po wysłaniu przez nas karty samodzielnego odczytu.

Państwa dostawca energii nie jest zobowiązany do przesłania nam stanu licznika. Niektórzy dostawcy energii przesyłają nam ten stan, co starannie dokumentujemy.

My również nie jesteśmy zobowiązani do kierowania zapytań o stany liczników do dostawców energii. Mogłoby to wywołać wrażenie niezgody pomiędzy dostawcą energii i operatorem sieci.

Prosimy pamiętać, że także dostawca w ramach umowy na dostawę energii ma możliwość kontroli stanu Państwa licznika.

W przypadku braku przekazania stanu licznika

Jeżeli nie otrzymamy od Państwa stanu licznika, zgodnie z uregulowaniami ustawowymi, określenie zużycia lub stanu licznika dla stopnia wykorzystania sieci nastąpi wg obliczenia na podstawie zużycia przez Państwa energii w poprzednim roku.

Wykorzystanie stanu licznika

Obliczonego przez nas lub przekazanego przez Państwa stanu licznika razem użyjemy do rozliczenia z Państwa dostawcami energii stopnia wykorzystania naszej rozdzielczej sieci elektrycznej. Po obliczeniu stopnia wykorzystania sieci przekażemy Państwa dostawcom energii udokumentowany przez nas stan licznika.

Wówczas Państwa dostawcy energii będą mieć stan licznika i z reguły użyją tego stanu także podczas wystawiania faktury za dostawę energii, a więc rozliczenia umowy z Państwem.