Veri Koruma Bilgileri, Veri Koruma Düzenlemesi (DS-GVO) Madde 13, 14 ve Kullanıcı Bilgileri doğrultusunda

Stromnetz Berlin, web sitemizi ziyaret etmenizden ve şirketimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duymaktadır. Bizim için kişisel verilerinizin korunması önemlidir; internet sayfalarımızı güven içinde ve gönül rahatlığıyla ziyaret edebilmenizi istiyoruz.

İlerleyen bölümlerde müşterilere ve ilgili kişilere yönelik olarak veri koruma ve internet sayfalarımızın kullanımıyla ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.

1. Sorumlu ve veri koruma yetkilisi

Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu kurum:

Stromnetz Berlin GmbH
Eichenstraße 3 A
12435 Berlin

Veri koruma yetkilimize şu şekilde ulaşabilirsiniz:

Stromnetz Berlin GmbH
Veri koruma yetkilisi
Chausseestraße 23
10115 Berlin
E-posta: datenschutz@stromnetz-berlin.de

2. Veri kategorileri

Kişisel verilerinizi Madde 3'te belirtilen amaçların karşılanması için gerekli olduğu takdirde işleriz. Verilerin işlenmesi, yasal düzenlemeler kapsamında gerçekleşir. Bu, özellikle aşağıdaki kategorilerde yer alan kişisel verileri kapsar: Ana veriler (örneğin isim, soy isim, imza), sözleşme verileri (örneğin müşteri numarası, sayaç numarası), kullanım ve akıllı ölçer verileri (örneğin sayaç durumu, yer ve depolama bilgileri), fatura bilgileri, banka bilgileri ve benzer bilgiler.

3. Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ve yasal dayanağı

Genel olarak, Stromnetz Berlin'in internet sayfalarını kimliğinizi ifşa etmeden ziyaret etmeniz mümkündür. Kişisel verileriniz, yalnızca Stromnetz Berlin'in servis tekliflerini (örneğin müşteri taahhüdü) kullandığınızda ve isteğinizin işlenmesi için gerekli verileri sunduğunuzda toplanır ve işlenir. Bu esnada kişisel değerlendirme gerçekleşmez.

Stromnetz Berlin GmbH Berlin dağıtım şebekesinden sorumlu ağ operatörüdür ve Vattenfall grubunun parçasıdır. Şirket, elektrik enerjisinin şebeke kullanıcısına ve ölçme operatörlerine dağıtılması alanında faaliyet göstermektedir. Veri işlenmesi, yukarıda belirtilen amaçların uygulanması amacıyla kişisel verilerin korunmasına dair her bir durum için geçerli düzenlemelere göre gerçekleşir. Bu, verilerin DS-GVO Madde 6 Bölüm 1 b uyarınca sözleşmenin başlatılması ve uygulanması (örneğin şebeke bağlantısı sözleşmesi) ile DS-GVO Madde 6 Bölüm 1 f uyarınca Stromnetz Berlin'in yetkili kişilerinin korunması amacıyla, müşteri talimatları ve hizmetlerine uygun olarak işlenmesini kapsar. Ayrıca yasal gereklilikler doğrultusunda (örneğin ölçme operatörü yasası, enerji sektörü yasası, vergi mevzuatı, ticaret kanunu) yasalara uymak adına verilerinizin işlenmesini zorunlu kılan DS-GVO Madde 6 Bölüm 1 c uyarınca da verileriniz işlenir.

Sizden belirli amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesi için onay aldığımız sürece, bu temelde verilerinizi işlemek yasaldır. Verilen onay her zaman geri çekilebilir. Bu, DS-GVO'nun geçerlilik kazanacağı 25 Mayıs 2018 tarihinden önce bize vermiş olduğunuz onay bildirimlerinin geri çekilmesi hususunda da geçerlidir. Onayın geri çekilmesi bundan sonraki süreci kapsar; geri çekme talebine kadar işlenen verilerin yasalara uygunluğunu etkilemez.

4. Alıcı / Kişisel verilerin aktarılması / Üçüncü ülkeler

Şirketimizde, Madde 3'te belirtilen amaçları yerine getirmek adına yetkililer kişisel verilerinize erişim sağlayabilir. Bu, Stromnetz Berlin tarafından kullanılan hizmet sağlayıcılar ve tayin edilen temsilcileri, DS-GVO Madde 28 kapsamında işlemci olarak adlandırılan kişiler için de geçerlidir. Kişisel veriler, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar açısından gerekli olduğunda veya tarafınızdan önceden onay verildiğinde tarafımızca üçüncü taraflarla paylaşılır.
Alıcı kişisel verileri şunlar olabilir: Sayaç durumunun okunması için hizmet sağlayıcı, üçüncü taraf ölçme operatörü, IT hizmet sağlayıcı.

Kişisel verilerinizin aktarılması, temel yasal düzenlemelerde var olan, kamu kurumlarıyla ilgili yasal zorunluluklar kapsamında gerçekleşir.

Özellikle de Avrupa Birliği dışındaki kurumlarda veya ülkelerde (üçüncü ülke paylaşımı) idari erişim yoluyla veri paylaşımı, belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yasalar temelinde mümkündür. Ayrıca bu durumlarda veri erişimi yalnızca, ilgili ülkede Avrupa Birliği'nin uyum kararı varsa ya da Avrupa Birliği tarafından bu durumlar için öngörülen standart sözleşme koşullarıyla uyumlu hizmet sağlayıcılarla biz sözleşme yaparsak veya ilgili şirket, yasal kurumlar tarafından tanınan kendi dahili bağlayıcı veri koruma düzenlemelerini yapmışsa gerçekleşir.

5. Kişisel verilerin saklanmaya devam edilmesi veya silinmesi

Kişisel verilerinizi Madde 3'te belirtilen amaçlar için depolarız. Kişisel verilerinizi, sizinle sözleşmemiz sona erdiğinde, tüm karşılıklı hükümler yerine getirildiğinde ve depolama için başka yasal saklama zorunluluğu veya yasal gerekçe kalmadığında sileriz. Bu kapsamda, ticaret kanunu (HGB) ve vergi mevzuatı (AO) ile ilgili saklama zorunlulukları yer alır. Madde 3'te belirtilen amaçların ortadan kalkmasından sonra veya saklama zorunluluğu süresinin dolmasından sonra kişisel verileriniz silinir.

6. İlgili tarafın hakları - Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız veya şikayetleriniz varsa bunları kişisel verileri koruma yetkilimize iletebilirsiniz. DS-GVO Madde 15 uyarınca sizinle ilgili olarak toplanan bilgilere dair tüm sorularınızı şuraya yönlendirebilirsiniz:

Stromnetz Berlin GmbH
Veri koruma yetkilisi
Chausseestraße 23
10115 Berlin
E-posta: datenschutz@stromnetz-berlin.de

Ayrıca verilerinizin düzeltilmesi (DS-GVO Madde 16), silinmesi (DS-GVO Madde 17), veri işlemenin sınırlandırılması (DS-GVO Madde 18), geri çekilmesi (DS-GVO Madde 21) ve verilerin aktarılması (DS-GVO Madde 20) ile ilgili yasal haklarınızın uygulanması konusunda da yetkilidir. Bunun dışında, sorumlu yasal yetkiliye de yönlendirilme imkanınız mevcuttur.

6.1 Geri çekme hakkı

Stromnetz Berlin GmbH olarak yasal çıkarlarımız adına kişisel verileri işlediğimiz sürece, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, her zaman veri işlemeye karşı çıkma hakkınız mevcuttur (DS-GVO Madde 21). Bu kapsamda, reklam amacıyla verilerin işlenmesine karşı çıkma hakkınız da mevcuttur.

6.2 Verilen onayın geri çekilmesi

Verilen onay her zaman geri çekilebilir (bkz. Madde 3).

7. Kişisel verilerin sağlanması

İş ilişkimiz süresince, iş ilişkimizin kabulü ve uygulanması ile bununla bağlantılı sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan veya araştırılması için yükümlü olduğumuz her kişisel veriyi sunmanız gerekmektedir (bkz. Madde 2).

8. Otomatikleştirilmiş karar alma

Sözleşmelerin teyidi ve uygulanması için profil oluşturmayı kapsayan bir otomatik karar alma mevcut değildir.

9. Veri kaynakları

Müşterilerimizle iş ilişkimiz çerçevesinde topladığımız kişisel verileri işleriz. Ayrıca erişime açık kaynaklardan, mesela tapu kayıtlarından almamıza izin verilen kişisel verileri de işleriz. Ayrıca, kendi grubumuzda yer alan şirketlerden veya üçüncü taraflardan, örneğin enerji tedarikçilerinden yasal olarak aldığımız kişisel verileri de işleriz.

İnternet sayfalarının kullanılmasıyla ilgili bilgiler

IP adreslerinin saklanması

Her cihaz, verilerin İnternette aktarılması için IP adresi olarak adlandırılan belirli bir adrese ihtiyaç duyar. Bu adresleri geçici olarak, veri güvenliği sebepleriyle, sistemimizin istikrarını ve çalışma güvenliğini sağlamak için depolarız. Bu esnada kişisel değerlendirme gerçekleşmez. Anonim veri kayıtlarının statik değerlendirmesi saklanır.

Çerez kullanımı

Stromnetz Berlin, size daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmek için web sitesinin bazı bölümlerinde ve çevrim içi portallarda çerez kullanmaktadır. Çerezler, ziyaretiniz süresince sizi tanımlamak için bir web sunucusunun bilgisayarınıza gönderebileceği tanımlayıcılardır. Tarayıcınızın ayarlarını, çerez kullanıldığında size bildirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece çerezlerin kullanımını size açık hale gelir.

Web sitemizdeki çerezleri devre dışı bırakırsanız siparişleriniz ve değişim talepleriniz işlenemez. Bununla ilgili hata iletileri alırsınız.

Matomo (eskiden Piwik) web analiz hizmetinin kullanımı

Web sayfalarımızı sizin için geliştirmeye devam edebilmek için ziyaret edilen sayfalar, sayfada kalınan süre, kullanılan tarayıcı gibi genel bilgileri toplarız.

Tarayıcınızda "İzlenmek İstemiyorum" ("Do Not Track") (DNT) özelliğini etkinleştirmeniz halinde çerez yerleşimi ve veri aktarımı yapılmayacaktır. Çerezleri engellemeniz halinde ilgili çerezler yerleştirilmez ve sadece sitemizi ziyaret etmiş olduğunuza dair bilgi aktarılır.

Web sayfalarımızın kullanımını analiz etmek için Matomo aracını PiwikPro kullanıyoruz. Toplanan veriler, bir çerez vasıtasıyla her tarayıcı oturumunun bitiminden sonra kaldırılan geçici bir tanımlayıcıya atanır. Veriler, bir SSL güvelik protokolü kullanılarak şifreli biçimde web analiz hizmetimize aktarılır. Toplanan veriler arasında kullandığınız IP adresi de yer alır. Tam IP adresini, sadece web sitemizin kullanıldığı olası konumların bir dahili hizmet yardımıyla geçici olarak belirlenmesi için kullanırız. IP adresi, dört baytın son ikisi silinmek suretiyle web analiz hizmetine girişte anonimleştirilir. Bir başka deyişle web analiz hizmetinde tam IP adresi saklanmaz. Kullanıcıyı belirleyen diğer tanımlayıcılar ve referanslar (örn. MAC adresi) aktarılmaz. Matomo web analiz hizmeti hakkında daha fazla bilgiye https://piwik.pro/privacy-policy/ adresinden ulaşılabilir.

Google reCAPTCHA hizmetinin kullanımı

İletişim veya kayıt formları gibi giriş formlarından veri aktarımı yapılırken verilerin korunması için belirli durumlarda, Google Ireland Limited, Google Binası Gordon Binası, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda (bundan böyle "Google") şirketinin reCAPTCHA hizmetini  kullanıyoruz. Veriler, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GVKY) 6(1) (f) Maddesinin hükümlerine göre işlenir. Google reCAPTCHA hizmetini kullanarak, web sitemizi uygunsuz otomatik işlemlere ve istenmeyen mesajlara (spam) karşı koruyoruz. Google reCAPTCHA'nın kullanılması, kişisel verilerin Google LLC, Mountain View, California, ABD sunucularına aktarılmasına da neden olabilir.

Söz konusu hizmet kapsamında, yönlendirici URL ve IP adresiniz Google'a gönderilir. Google ayrıca, web sitesini ziyaret edenin davranışı, işletim sistemi, tarayıcı ve ziyaret süresi hakkında bilgiler, çerezler, görüntüleme yönergeleri, komut dosyaları, kullanıcının giriş davranışı ve reCAPTCHA onay kutusu alanındaki fare hareketleri gibi, söz konusu hizmetin sunulması ve sağlanması için gerekli olan diğer verileri de toplar.

reCAPTCHA eklentisini kullandığınız vakit Google hesabınıza giriş yapmadığınız sürece reCAPTCHA kapsamında aktarılan IP adresi Google'ın diğer verileriyle birleştirilmez. Bu aktarımı ve size ve web sitemizdeki davranışınıza ilişkin verilerin Google tarafından saklanmasını engellemek istiyorsanız sitemizi ziyaret etmeden veya reCAPTCHA eklentisini kullanmadan önce Google hesabınızdan çıkış yapmanız gerekmektedir.

Tüm aktarılan veriler için Google şirketinin farklı veri koruma hükümleri uygulanır. Veri toplamanın amacı ve kapsamı, verilerin hizmet sağlayıcı tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanımı ile bu konudaki haklarınız ve gizliliğin korunmasına yönelik ayar seçenekleri hakkında bilgi için lütfen https://policies.google.com/privacy adresinde yer alan Google gizlilik politikasına bakın.

Kişisel verilerin Google LLC’ye aktarılması durumunda, Google LLC, AB’deki veri koruma seviyesine uygunluğunu sağlayan ABD Gizlilik Koruması “Privacy Shield” sertifikasına sahiptir. Mevcut sertifika buradan görüntülenebilir: https://www.privacyshield.gov/list.

Sprout Social Uygulaması

Sosyal Medya Araçları (örneğin Twitter) vasıtasıyla gerçekleştirilecek iletişimi desteklemek üzere Sprout Social, 131 S Dearborn Street, 7th floor, Chicago, Illinois 60603, ABD (bundan böyle "Sprout Social") şirketine ait Sprout Social yazılımını uygulamaya koyuyoruz. Veriler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6 (1) (f) Maddesi uyarınca işlenmektedir. Sprout Social kullanılarak Sosyal Medya Araçlarından gelen veriler (örneğin Twitter'daki mesajınız Stromnetz Berlin GmbH'ye) iletilir. Yalnızca Stromnetz Berlin'e (örneğin Stromnetz Berlin GmbH’nin Twitter hesabına) yönelik ya da herkese açık olan veriler iletilir. Bu veriler kişisel bilgiler içerebilir. Veriler, Sprout Social'ın ABD'deki sunucularında işlenmektedir.

Aktarılan tüm veriler için Sprout Social şirketinin farklı gizlilik politikaları uygulanır. Veri toplamanın amacı ve kapsamı, verilerin Sprout Social tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ile gizliliğinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Sprout Social'ın gizlilik bildirimine bakın https://sproutsocial.com/security/.

Kişisel verilerin Sprout Social’ye aktarılması durumunda, Sprout Social, AB’deki veri koruma seviyesine uygunluğunu sağlayan ABD Gizlilik Koruması “Privacy Shield” sertifikasına sahiptir. Mevcut sertifika buradan görüntülenebilir: https://www.privacyshield.gov/list.