Sayacınızın okunması

Farklı bir ölçüm hizmeti alan şebeke kullanıcıları haricinde, Berlin’deki tüm sayaçları yılda en az bir kere okumaktayız.

Çoğu durumda, sayaç okumalarını kişilerle ve yerinde yapmaktayız. Bu mümkün değilse, örneğin küçük bahçe sahiplerine vb., müşterilerimize kendi sayaçlarını okumaları için talep göndermekteyiz.

Online portalımız Almanca ve İngilizce olarak mevcuttur.

Bağımsız sayaç okuma

Kararlaştırılmış okuma tarihlerinde, bize sayaç bilginizi bildirebilirsiniz:

 1. Sayaç bildirim numarasına telefonla
  Bu durumda, lütfen sayaç numaranızı, kullanım bilgisini, posta kodunuzu ve okuma tarihini hazır bulundurun.
 2. Çevrimiçi Web sitemiz üzerinden
  Bu durumda, lütfen sayaç numaranızı, sayaçın konumu ve okuma tarihini hazır bulundurun. Sayaç okuma kartı ile
 3. Sayacı okumaya geldiğimizde sayacınızı okuma imkanı bulamadıysak otomatik olarak bunu göndeririz. Sayaç okuma kartına sadece tüketim bilginizi ve okuma tarihini girmeniz yeterlidir. Sonrasında bize ücretsiz olarak geri gönderebilirsiniz.Kartın gri bölümünü bilgilerin bir nushasıda sizde kalması için hazırlanmıştır.
  Lütfen sizinle iletişime geçildikten sonra bir hafta içinde bize sayaç billginizi bildirin.

Sayacımı nerede bulabilirim?

Bir elektrik sayacı farklı yerlere kurulmuş olabilir.

 1. Konut / Ev / İşyeri
  Bir konut, ev veya işyerinde sayaç doğrudan sayaç dolabında veya sigorta kutusunda takılıdır.
 2. Merdiven boşluğunda
  Sayaç, konutunuzun yanında bulunan merdiven boşluğunda görüntüleme paneli olan bir dolapta takılıdır.
 3. Merkezi alan (Bodrum)
  Sayaç, apartman veya işyerinizin merkezi bir alanında diğer sayaçlarla beraber kuruludur. Genellikle, konutunuza ait yer bilgisi sayaç alanında belirtilmektedir.

Sayaç numaramı nerede bulurum?

Elektromekanik sayaçlarda sayaç numarası cihaz penceresinde bulunur.

Elektronik sayaçlarda, sayaç numarası sayaç kapağı üzerinde bulunur. Sayaç numarası birçok modelde mülk numarası olarak da belirtilir (Örneğin ".......malıdır") ve bir barkod da içerebilir.

Sayaç göstergemi nerede bulurum?

Sayaç göstergenizi doğrudan elektrik sayacı üzerinden okuyabilirsiniz.

Elektromekanik (Ferraris) sayaçta gösterge panelinin arkasında silindir bir panel bulunur. Tüketim durumunu kaydederken sadece virgülden önceki sayılar dikkate alınır. Tarife değişimli sayaçlarda panellerin her ikisi de okunmalıdır.

Elektronik bir sayaçta göstergedeki ilk satırı okuyabilirsiniz. Tüketim durumu her zaman arkasında kWh işareti bulunacak şekilde ilgili OBIS numarası ile beraber gösterilir. Sayaçta tarife değişimi bulunuyorsa veya enerji beslemesini de ölçüyorsa (örneğin fotovoltaik panel kuruluysa), ilgili sayaç bilgisi değişimli olarak gösterilir.

OBIS numarası nedir?

OBIS Object Identification System'ın (Nesne Tanımlama Sistemi) kısaltmasıdır. OBIS numarası ölçüm değerleri için (enerji miktarı, sayaç bilgisi gibi) ve şebeke operatörleri ile tedarikçileri arasında elektronik veri değişimini sağlayan ve diğer veriler için benzersiz tanımlayıcı olarak kullanılır.

Aşağıdaki OBIS numaraları çoğu durumda ilgili bilgiyi verir:

1.8.0
Harcanan enerji için tarife değişimsiz sayaç bilgisi, kWh cinsinde ölçülen iş

1.8.1
Harcanan enerji için tarife değişimli (yüksek tarife) sayaç bilgisi, kWh cinsinde ölçülen iş

1.8.2
Harcanan enerji için tarife değişimli (düşük tarife) sayaç bilgisi kWh cinsinde ölçülen iş

2.8.0
Tedarik edilen enerji için tarife değişimsiz sayaç bilgisi, kWh cinsinde ölçülen iş (Besleme)

Sayacın Stromnetz Berlin tarafından okunması

Elektrik dağıtım şebekesi ve elektrik sayaçlarının mülkü şirketimize aittir. Enerji piyasası kanunu uyarınca, sayaçların sağlanması ve okunması, hangi elektrik tedarikçisinden hizmet aldığınızdan bağımsız olarak bizim sorumluluğumuzdadır. Şebekemizin ve sayaçlarımızın kullanımı enerji tedariği sözleşmenizin bir parçasıdır.

Bunun yanında, elektrik tedarikçiniz ile bizim aramızda da, belirlenmiş noktalarda şebekemizi kullanarak müşterilerine elektrik sağlamalarını düzenleyen bir sözleşme bulunmaktadır. Şebeke kullanımını hesaplamak için ilgili müşterilerin sayaçlarının okunması gerekmektedir. Ekonomik olarak ideal bir şebeke operasyonunu garanti altına almak amacıyla, sayaç okumalarının zamanını belirlemeye iznimiz bulunmaktadır. Bu temelde, belirlenmiş tüm noktalar için elektrik tedarikçisine sayaç bilgilerini sağlamakla sorumluyuz.

Sayaçların okunmasında kısmen yan şirketlerle çalışmaktayız.

Okuma tebligatı

Yakın zamanda gerçekleşecek sayaç okumaları için kapınıza veya posta kutunuza bir bildirim broşürü bırakmaktayız.

Bu bilgilendirme sayaç okuma tarihinizden en az bir hafta önce yapılır.

Yerinde okuma

Sayaç okuma görevlimiz önceden belirlenmiş bir zamanda sizi ziyaret eder. Sayaç, konutunuzun veya evinizin içindeyse ve sayaç okuma görevlisi sayaca doğrudan ulaşamazsa sizinle irtibata geçer.

Sars-CoV-2'nin ("Corona Virüsü") yayılması nedeniyle gergin bir durumda, servis sağlayıcılarımız artık sadece bodrum katına, sayaç odasına veya merdiven boşluğuna monte edilen açık sayaçları okuyacaktır. Lütfen sayaç ölçümünüzü çevrimiçi olarak www.stromnetz.berlin/zaehlerstand adresinde bildirin.

Sayaç okuma görevlisinin sayaca doğrudan erişimi mümkünse, örneğin sayaç ortak bir alanda veya merdiven boşluğunda bulunuyorsa, sayacı kendisi okur.

Bu durumlarda okuma tarihinde şahsen bulunmanız gerekli değildir.

Elektrik tedarikçinize sayaç bilginizin iletilmesi

Sayacınızı okumak için size tarih bildirimi yaptıktan sonra elektrik tedarikçinize sayaç bilginizi ilettiyseniz, size yine de sayaç okuma kartı göndermiş olabiliriz. Bu durum, elektrik tedarikçinizin bize sayaç bilginizi iletmemesinden veya sayaç okuma kartını size gönderdikten sonra bilgi vermesinden kaynaklanabilir.

Elektrik tedarikçinizin bize sayaç bilginizi iletme zorunluluğu yoktur. Bazı elektrik tedarikçileri bize kayıtlarımızda tutacağımız okuma bilgilerini iletebilir.

Ayrıca bizim de elektrik tedarikçinize sayaç bilginizi sorma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Bu durum elektrik tedarikçiniz ve şebeke operatörünüz arasında bir koordinasyon eksikliği olduğu izlenimi yaratabilir.

Ayrıca bağlı bulunduğunuz elektrik şirketi de enerji tedariği anlaşması uyarınca sayacınızı okumak hakkına sahiptir.

Sayaç bilgisinin iletilmemesi

Sizden sayaç bilgisini alamazsak, yasal düzenleme uyarınca tüketiminiz ve sayaç bilginiz bir önceki yıla ait kullanımınız baz alınarak hesaplanacaktır.

Sayaç bilgisinin kullanılması

Tarafımızca okunan veya hesaplanan ya da sizden gelen sayaç bilgisi şebekemizin elektrik tedarikçinizle kullanımını hesaplamak için kullanılacaktır. Şebeke kullanım faturasıyla birlikte elektrik tedarikçinize kaydettiğimiz sayaç bilgisini iletmekteyiz.

Elektrik tedarikçiniz bu şekilde sayaç bilgisine ulaşabilmekte ve genellikle de bunu sözleşmeniz gereği elektrik tüketiminizi hesaplamak için kullanmaktadır.